The Myers-Briggs Type Indicator

MBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs – Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Znajomość MBTI® pozwala na uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z nas. MBTI® pomaga odkryć, co najbardziej motywuje każdego z nas, pomaga identyfikować nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

 1. Indywidualne sesje coachingowe MBTI
 2. Zespołowe sesje "Poznaj Siebie, Zrozum Innych"
 3. Certyfikacja MBTI Step I
 4. Certyfikacja MBTI Step II
 5. Kalendarz certyfikacji MBTI oraz FIRO B

FIRO B i FIRO Biznes 

Instrument FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) pomaga w naprawie zerwanych relacji oraz pomaga wzmocnić i przenieść te dobre, funkcjonalne relacje na jeszcze wyższy poziom. FIRO B, to skuteczny klucz, który w rękach wprawnego praktyka jest w stanie odblokować potencjał interakcji w miejscu pracy.

 1. Indywidualne sesje coachingowe FIRO B
 2. Zespołowe sesje "FIRO B"
 3. Certyfikacja FIRO B
 4. Kalendarz certyfikacji MBTI oraz FIRO B

Inteligencja Emocjonalna wg EQ-i 2.0 

 1. Indywidualne sesje coachingowe EQ-i 2.0
 2. Zespołowe sesje "Inteligencji Emocjonalnej"
 3. Certyfikacja EQ-i 2.0
 4. Certyfikacja EQ 360